Mikkel Sievers Henning  |  07/08/2022

Indkaldelse til generalforsamling

VHF afholder ordinær generalforsamling mandag den 22. august 2022 kl. 19:30 i Vojenshallerne.

Dagsorden i henhold til vedtægten.

Valg af dirigent.
Beretning ved formanden.
Aflæggelse af regnskab.
Drøftelse og godkendelse af beretning og regnskab for seneste sæson.
Orientering om næste sæsons budget og kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.
 

 Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.