Bestyrelsen i THV består af op til 6 personer, som er udpeget af bestyrelserne i henholdsvis VHF og THK. Det tilstræbes, at der er 3 repræsentanter fra hver moderklub i bestyrelsen.